Generation Pep

Vi på Kajsa Asp Kommunikation AB ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi har även valt att engagera oss som Peppare.

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är effektiva sätt att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Förutsättningarna för hälsan i kommande generation är inte jämlik. Detta vill vi vara med och förändra!

Vi bidrar genom att inspirera och informera om hur man kan bygga en stark och frisk kropp, genom mer rörelse och mer hälsosamma matvanor, till exempel i boken KLARA, FÄRDIGA… KÖR!

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!