Koncept

Företaget drivs av Kajsa Asp Jonson.

Jag är legitimerad dietist, journalist och moderator med helhetstänk och spetskompetens inom mat och hälsa.

Uppdragen är mycket varierande, allt ifrån rådgivning till livsmedelsbranschen och vårdkedjan till journalist- och skribentuppdrag, till exempel för webben, tidningar, broschyrer och annonser, föreläsningar och uppdrag som moderator. Sedan oktober 2007 arbetar jag som informatör inom Dietisternas Riksförbund, DRF.

Föreläsningar

Föreläsningar och workshops för företag och föreningar skräddarsys efter dina önskemål. Föreläsningarna kan kombineras med olika typer av workshops såsom matlagning eller provsmakning.

Moderator 

Som moderator och processledare är rollen framför allt att tydliggöra en röd tråd, leda det konstruktiva samtalet och skapa en atmosfär där de som medverkar känner sig bekväma och trygga och får komma till tals.
Läs gärna mer om uppdragen här!

Journalistuppdrag

Kajsa Asp Jonson är utbildad på Poppius Journalistskola och arbetar som journalist med frilansuppdrag, främst inom mat och hälsa, men skriver även personreportage, success stories och annan redaktionell text.

Jag skriver pressmeddelanden, reportage och artiklar. Bland mina uppdragsgivare finns bland annat GöteborgsPosten, DietistAktuellt, Dietisternas Riksförbund, Svenska Livsmedel, Kvalitetsmagasinet, Familjemagasinet Aktiva samt ViktVäktarna.

Sociala medier

Bloggar, Twitter, Facebook och andra former av social marknadsföring tycker jag är ett spännande och inspirerande sätt att sprida budskap och inspirera om en sundare livsstil. Jag hjälper gärna ditt företag att bli mer synligt i dessa sammanhang!

Rådgivning

Jag arbetar som konsult i närings- och hälsofrågor, till exempel i form av rådgivning till företag inom livsmedelsbranschen, samt restauranger och caféer.

Tidigare samarbetspartners är till exempel ICA, Livsmedelsverket, Panini Internazionale, Svevia.

Rådgivning på distans

Via Skype, sms, mail och andra elektroniska lösningar kan du fä nästan lika bra hjälp som IRL.

 

Utbildning

Dietister har minst tre års universitetsutbildning som inkluderar bland annat kostens betydelse för hälsa och vid sjukdom. Huvudämnet dietetik innebär kunskaper om kost som är lämplig vid olika sjukdomstillstånd, till exempel övervikt, diabetes, högt blodtryck, förhöjt kolesterol, malnutrition, mag-tarmsjukdomar, njursjukdomar, olika former av matintolerans såsom glutenintolerans, allergier mm.

Yrkeslegitimation

Sedan den 1 april 2006 är dietister en yrkesgrupp med rätt till legitimation. En yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården är en garanti för att yrkesutövaren har en viss kunskapsnivå samt vissa personliga egenskaper och kvalifikationer.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område har hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist och arbetar enligt ovanstående kriterier, oavsett om det gäller föreläsningar, textproduktion, övrig konsultverksamhet eller personlig rådgivning. Min unika kombination av dietistexamen och journalistutbildning, samt goda kunskaper om träning och idrottsnutrition, gör mig särskilt lämpad för uppdrag som berör alla dessa områden.

Bloggar, krönikor och medverkan i expertpaneler är arbetssätt som passar väldigt bra eftersom kost- och hälsobranschen är såpass trendkänslig och snabb.