Biografi

Kajsa Asp JonsonFöretaget drivs av Kajsa Asp Jonson som sedan hösten 2005 är konsult inom kost- och hälsofrågor. Uppdragen är mycket varierande, allt ifrån rådgivning till livsmedelsproducenter till textproduktion, till exempel till tidningar, broschyrer och annonser, föreläsningar och personlig rådgivning inom företag som inser livsstilens betydelse för prestation, lönsamhet och effektivitet.

Jag är journalist med spetskompetens inom kost, hälsa, prestation och medicin, och utbildning från Poppius journalistskola. Att vara moderator tillhör favorituppdragen – framför allt när det gäller samhällsfrågor som berör kost och hälsa.

Sedan oktober 2007 är jag informatör för Dietisternas Riksförbund, DRF. Inom förbundet finns ett nätverk för dietister med eget företag, som jag tillsammans med Mona Hallin är initiativtagare till och driver sedan några år tillbaka.

Jag tog min dietistexamen vid Göteborgs Universitet 1994. Jag har en bred erfarenhet av kostbehandling inom sjukvården, samt som kost- och motionsexpert hos ViktVäktarna. Jag var svenska ViktVäktarnas första dietist, och arbetade där under åtta år. Jag har även arbetat som produktspecialist på läkemedelsföretaget Nycomed, vilket innebär en omfattande säljutbildning och erfarenhet inom medicinsk försäljning.

Jag har vidareutbildat mig inom idrottsnutrition och uppfyller de krav som Sveriges Olympiska kommitté ställer på rådgivare och föreläsare inom kost för idrott och prestation och är utbildad Personlig tränare (S.A.F.E.).