Ät för hälsans skull

Att skriva debattartiklar är en del av mitt uppdrag för Dietisternas riksförbund. Idag publicerades denna artikel i Dagens samhälle – om matvanornas och livsstilens betydelse för hälsan, och för att förebygga sjukdomar.

2 kommentarer