Inför BOT nu. För allt annat känns puckat.

I Sverige kan man göra skatteavdrag för tjänster som gör det lättare att ta hand om sitt hus, sin egendom. RUT och ROT infördes bland annat för att förbättra arbetsmarknaden för hantverkare, städare och fönsterputsare.

Motsvarigheten inom hälsosektorn kallas BOT och innefattar tjänster som underlättar för den enskilde att ta hand om kropp och själ. Förutom de fördelar som finns på arbetsmarknaden i form av fler arbetstillfällen, större trygghet och minskad arbetslöshet hos till exempel dietister, finns det massor av positiva effekter, bland annat på samhällsekonomin; mindre vårdkonsumtion och minskat tryck på kommun- och landstingsfinansierad vård, mindre läkemedelsanvändning, mindre sjukskrivning och bättre livskvalitet.
Vill du veta mer, läs gärna ett tidigare inlägg här.
Så vad väntar ni på? Inför BOT nu!

20130116-180634.jpg