Smart av rätt mat

Hurra! Ännu ett argument för mer och godare grönsaker – inte minst i skolan och hemma hos barnfamiljer. Nu har svenska forskare hittat ett samband mellan ungdomars matvanor och skolbetyg.

Enligt forskarna vid Örebro universitet finns en koppling mellan ett högt intag av folat (samma ämne som i tablettform heter folsyra) och högre betyg. Grönsaker, frukt och bär, juice och fullkornsbröd, lever och bönor, är de bästa källorna, men även andra livsmedel innehåller mindre mängder. Mjölk och mjölkprodukter är betydelsefulla folatkällor för den som dricker mycket mjölk.

Resultaten av studien visar, enligt forskarna, hur viktigt det är med bra skolmat och goda matvanor i hemmet för att ge ungdomar en bra start i livet. Deras förhoppning är att folatens betydelse ska tydliggöras i de råd och rekommendationer runt kost som ges till både föräldrar och skola.

Läs mer här!

2 kommentarer

Visst kan forskarna ha fel, och jag håller med om att man ska läsa forskningsrön med ett visst mått av skepticism, men i det här fallet tycker jag att man har tagit hänsyn till möjligheterna att det skulle kunna finnas andra orsaker till resultaten.

I pressmeddelandet från Örebro universitet står att:
”Sambandet mellan högt intag av folat och högre skolbetyg var tydligt även efter att andra faktorer som social och ekonomisk bakgrund vägts in.”