Malin, Stickan, Micke – och jag

Sitter på planet hem efter en väldigt lyckad dag i Stockholm. På uppdrag av Affärsnätverket Close har vi kört ett seminarium för en grupp av deras medlemmar om hur man kan påverka sin egen hälsa, organisationens verksamhet, lönsamhet och relationer – genom fysisk träning och medvetna val kring mat, träning och vila.

Mikael Mattsson, Stig Karlsson, Malin Ewerlöf Krepp och jag driver tillsammans ett koncept som vi kallar Management by Movement. Vi har utvecklat detta under några år, och det är fantastiskt kul och stimulerande att hålla hela seminariedagar där vi med våra olika delar kan visa hur man konkret kan påverka sin egen och företagets hälsa och resultat med relativt enkla medel.

Det känns som att vi gjorde ett väldigt bra jobb idag. Vi var alla väldigt nöjda med våra insatser och vårt helhetsgrepp är – såvitt jag vet – helt unikt.

 

1 kommentar