Om järnupptag i GP:s frågespalt

Veckans läsarfråga handlar om järn. Det finns ett antal faktorer i maten som påverkar järnupptaget, men framför allt påverkas det av behovet. Den som har för lite järn i blodet tar upp mer av det som finns i maten, normalt sett tar vi upp mellan 5 och 10 procent.

Fytinsyra och polyfenoler (bland annat i te, kaffe och vin), och stora mängder kalcium, kan göra att vi tar upp mindre av järnet i maten. Fytinsyra är ett ämne som finns i skaldelarna i spannmål, alltså bland annat i kli. Å andra sidan innehåller fullkornsprodukter mer mineraler och andra näringsämnen, så fördelarna väger tyngre än nackdelarna. Om brödet får jäsa länge bryts fytinsyran ner, därför är det bra att välja surdegsbröd.

Järnet i kött och blodmat är lättast för kroppen att ta upp. Kött, fisk och c-vitamin gör att vi tar upp mer av det järn som finns i maten, men det som påverkar allra mest är individens behov.

Järnets uppgift i kroppen är att binda syre till de röda blodkropparna. Ett för lågt järnvärde (Hb) innebär att syretransportförmågan försämras. Vanliga symtom vid blodbrist är att man blir blek, trött, andfådd och får sämre immunförsvar. Om man är orolig och misstänker att järnvärdet är för lågt kan man kolla det med ett enkelt blodprov vårdcentralen.