Intressanta och viktiga ämnen debatteras på #MAT2013

Nästa vecka har jag den stora äran och glädjen att vara moderator på MAT2013 i Växjö.

MAT2013, som anordnas i Växjö den 12-14 september, är en nationell mötesplats för samhällsviktiga frågor som i grund och botten handlar om inhemsk livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling, folkhälsa, samhällsekonomi, miljö och hållbarhet.

Vad är det för mat vi äter och vilka etiska gränser är vi beredda att passera i jakten på den billigaste maten? Och vad är en hållbar utveckling? Hållbart för vem? Seminarium, debatter, workshops, inspiration och upplevelser står i centrum för MAT2013 som har både bransch, beslutsfattare, forskare, media, opinionsbildare, politiker och allmänhet som målgrupper. Välkommen till MAT2013

De programpunkter som jag moderar handlar om undernäring inom äldreomsorgen och hur man kan samverka för att minska och motarbeta den, samt en nationell strategi för hur man kan skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa – i alla samhällsgrupper.

Hur når man ut till dem som behöver information och stöd om sunda matvanor som bäst?
Hur kommer mjuka värden, hjärta och själ in när det gäller måltider för de sjuka äldre?
Hur kan vi inspirera och hitta en matglädje som sprider sig från personal, vårdtagare, barn, föräldrar…?
Och hur ska man göra sig hörd med vettig information om sunda vanor och bra råvaror när mediabilden ser ut som den gör? När varenda löpsedel är täckt med antingen sensationsberättelser om 5:2-dieten, LCHF eller kartläggningar om den billigaste maten. Hur kan svenska myndigheter bli sexigare i sina budskap? Och vad kan man göra för att nå ut?

Det är några av frågorna jag kommer att ställa till de medverkande.