Midja över 70 cm förkortar livet

I en nyligen publicerad metaanalys har sambanden mellan midjeomfång och (o)hälsa kartlagts.
En kvinna bör inte ha större midjeomfång än 70 cm; ligger man 25 cm över förkortas livet med fem år. En man bör ligga under 90 cm – är midjemåttet över 110 cm förkortas livet med tre år. Allt enligt en artikel i dagens UNT.
Midjeomfånget hänger ofta samman med insulinresistens, högt blodtryck och högt kolesterol och är ofta – men inte alltid – korrelerat till kroppsvikten. Kartläggningen visar att risken att dö ökar med ökat midjeomfång oavsett vikt och BMI-nivå; allt emellan BMI 20 och 50 kg/m2 ingick i studien.
Vill du veta mer, klicka här för att komma till publikationen.

Några faktorer som påverkar midjeomfånget är övervikt, stress, för lite motion och för mycket alkohol. Varje centimeter runt midjan har betydelse – man behöver inte se ut som ett timglas för att det ska göra nytta. Genom att röra sig lite mer i vardagen och dra ner något på alkohol, söta drycker och andra snabba kolhydrater samt välja mjuka fetter istället för mättat fett kan man minska midjeomfånget och snabbt få god effekt på riskfaktorerna.