Beslut om fler dietister i VGR ökar jämlikheten i vården

Idag är en stor dag för dietister i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige har efter fem års funderande äntligen fattat beslut om en lägstanivå för att öka tillgången till dietist i primärvården; det ska finnas 1 dietisttjänst per 60.000 invånare (vuxna). En låg siffra, men i alla fall ett startläge. På många ställen finns ingen dietist alls och det gör att vården blir ojämlik enligt detta pressmeddelande från Dietisternas riksförbund.

pressmeddelande_DRF VGR RF 7 okt 2014