Kajsa Asp Jonson – moderator

Uppdragen som moderator är mina absoluta favorituppdrag. Som moderator och processledare får jag förtroendet att hålla ihop sammanhanget och skapa en röd tråd, leda det konstruktiva samtalet framåt och skapa en atmosfär där de som medverkar känner sig bekväma och trygga och får komma till tals.

Här är ett urval av de uppdrag jag under de senaste åren gjort som moderator. Klicka gärna på länkarna för att läsa mer om respektive projekt.

Hållbar nutrition för hälsa genom livet – Dietisternas riksförbunds kongresser, mars 2020 och april 2018.

Nutrition vid cancerbehandling –  Webbinarium arrangerat av Cancerfonden, Dietisternas riksförbund med flera, april 2021.

Mat 2017 i Växjö –  Samtal och paneldebatt om mat och kompetensbehov inom äldreomsorgen, samt konferencier vid kocktävlingar och i Matsvinnsköket, september 2017.

Tillsammans för en bättre hälsa –  Cancerfonden i Almedalen, juli 2017.

Att leva hälsosamt ombord – att skapa en hälsosam livsstil är en investering för livet – Föreläsare och moderator för temadag inom Sjöbefälsutbildningen på Chalmers, maj 2016.

Mat 2013 i Växjö – Seminarium om vikten av fler dietister i kommunal verksamhet, om mat i äldreomsorgen, om hur man kan samverka med olika organisationer och yrkesgrupper för en bättre folkhälsa. Politisk debatt om huruvida Sverige behöver en nationell strategi kring matvanor från vaggan till graven. Folkhälsoenheten och Region Kronoberg, september 2013.

Moderator-kajsa-asp-jonson-MAT2013