Omvärldsbevakning

I veckan kom ett nyhetsbrev från Karios future där man bland annat kunde läsa om en tydlig trend bland svenskarna – vi blir allt mer utpräglade individualister och ”hälsan är vår tro”.

Ambitionen med vars och ens hälsoprojekt ökar och med tiden utökas konsumentmarknaden inom hälsa och sjukvård. Välbefinnande och livskvalitet är centrala ord som driver konsumtionen och ger mer av helhetsperspektiv i vår strävan efter den goda hälsan. Vissa har förstått att hälsan också har med anställningsbarhet att göra i och med att arbetsgivarna, både offentliga och privata, blir mer intresserade av att anställa medarbetare som satsar på sin livsstil.

Ännu ett bevis på att det lönar sig att investera i sin hälsa.

Läs gärna mer här!