Möte med mål

I början av maj genomförde jag ett seminarium tillsammans med Karina Lindgren och Susanne Dahlgren – två härliga tjejer som jag har haft kontakt med under ett par år. Vi gillar varandra och har ett gemensamt ”tänk” kring många saker. Vi tyckte att det vore kul att prova att göra något tillsammans, och kom fram till att MÖTEN var ett angeläget ämne. Hur man får ut mer av alla möten man mer eller mindre frivilligt är med på.

Alla har vi väl någon gång upplevt att dygnet inte har tillräckligt många timmar?

Vi tycker att det blev så lyckat att vi vill göra det igen. Så den 7 september är det dags. Ladda gärna ner inbjudan här!

Möten mellan människor blir allt viktigare för relationer och beslutsfattande i näringslivet och i organisationer – ju mer komplicerade val vi har att göra desto viktigare blir det personliga mötet och förtroendet mellan människor.

Att möta sig själv är grundläggande för all kommunikation och en förutsättning för att kunna möta och bemöta sina kunder och medarbetare.

Hälsosamma vanor ökar förutsättningarna för effektivitet och framgång, särskilt om det finns en långsiktig strategi och ett tydligt mål. Måltiden är en relationsbyggare och en annan viktig framgångsfaktor.

Seminariet genomförs som en temakväll där vi tillsammans kommer fram till viktiga faktorer och förutsättningar för lyckade möten som gör att du får mer gjort.

Välkommen!