Regeringen tar helhetsgrepp på offentliga måltider

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att ta ett helhetsgrepp för att höja kvaliteten på skolmaten och mat inom vård och omsorg.

Läs pressmeddelandet från Livsmedelsverket här!

Det görs redan en hel del men det finns säkert väldigt mycket som med relativt enkla medel kan bli bättre. Bara genom att utbilda och öka medvetenheten om kvalitet och samband mellan kost, hälsa, prestation, lärande och trivsel man komma långt.
Men det allra viktigaste är matsalen är trevlig och mysig så att man vill gå dit, och att maten är god och fräsch – så att den äts upp.