Stark, frisk och glad med D-vitamin

I kommande nummer av DietistAktuellt har jag skrivit en artikel om D-vitamin och prestation. Här kommer några highlights. Hör av dig om du vill läsa hela artikeln!

Hittills har man hittat mer än 1500 gener i kroppen som regleras av D-vitamin. Alltså påverkas väldigt många processer, inte minst vid fysisk prestation.

D-vitamin påverkar bland annat

  • Energiomsättningen – övervikt
  • Cancerrisken (reglerar celldelningens hastighet)
  • Immunförsvaret (påverkar risken för såväl influensa och vanliga förkylningar som autoimmuna sjukdomar IBS, MS, RA och diabetes)
  • Minskar risken för inflammation
  • Hjärtkärlsjukdomar, blodtrycket
  • Kalciumbalansen – skelettet

Och för en idrottare finns det vissa extra intressanta aspekter:

  • Koordination och kraft i musklerna, muskelstyrka och rörlighet
  • Ökar förmågan att reparera mikrofrakturer – minskad risk för stressfrakturer
  • Skyddar mot skador i skelettmuskulaturen

D-vitamin ger kraft och effektivitet

D-vitamin har stor betydelse för prestation och träningseffekt, men många idrottare vistas utomhus alldeles för lite. Inom vissa idrotter såsom simning, gymnastik, handboll och ishockey tränar man ofta enbart inomhus. Här är det extra viktigt att tillgodose behovet via kosten, eller se till att vistas utomhus mer, framför allt under sommarhalvåret, helst mitt på dagen när solen står i zenit.

Rekommenderad mängd D-vitamin per dag är 7,5 mikrogram för vuxna och barn över två år, för övriga (bl a gravida och äldre personer) 10 mikrogram per dag. Många läkare och forskare anser att detta är för lite för att tillgodose behovet eftersom rekommendationerna bygger på att vi är utomhus på sommaren, vilket många inte är i tillräcklig omfattning. Det är troligt att många har ett för lågt intag, och att personer som inte vistas utomhus särskilt mycket under sommaren behöver ett tillskott, särskilt under vinterhalvåret. Brist på vitaminet kan ge stela och ömma muskler, kraftlöshet och försämrad funktion.

Personer med mörk hy eller heltäckande klädsel löper särskilt stor risk att inte få tillräckliga nivåer av D-vitamin. Man bör även vara observant på D-vitaminnivåerna hos personer med övervikt och fetma. Vitaminet lagras i fettväven och blir tillgängligt först när mängden kroppsfett minskar.

Läs mer här!

Läs även mer här, om du vill! (Management by Movements blogg)

2 kommentarer