RUT och ROT – nu kommer BOT

Sitter på tåget på väg mot Stockholm. Ska träffa några kunder och gå på möte om nästa steg i att subventionera hushållsnära tjänster: BOT

ROT och RUT, nu är det dags för BOT.
Svenskarna kan renovera husen till halva priset.
Svenskarna kan också få skinande rent för halva priset.
Men i vilket skick är själva svenskarna själva?

BOT-avdraget –
”Ger alla råd att må bra”

20120830-081550.jpg
Det ska bli mycket spännande att vara med i utvecklingen av detta – om det nu går igenom. Men visst är det så att det skulle köpas mycket mer av till exempel personlig träning, massage och kostrådgivning om det var halva priset??

Om fler kunde få hjälp med förebyggande hälsovård tidigt skulle samhällskostnaderna för vård senare i livet kunna bli betydligt lägre.

8 kommentarer

Du för ett intressant resonemang runt LCHF vs vad som är vetenskapligt bevisat tycker jag! Men sedan kommer jag ner en bit på sidan och då argumenterar du plötsligt för att skattesubventionera högst ovetenskapliga ”terapier”. Inte helt konsekvent

M v h
Patrik

Vilka terapier syftar du på?
Arbetet med klassificering och kvalitetsgranskning är viktiga bitar i detta.

Akupressur och Aromaterapi till exempel. Ge mig gärna evidens och studier på samma sätt som tidigare när det gäller näringslära.

//PA

Hej Patrik!
Nu hänger jag inte riktigt med här. Akupressur och Aromaterapi har du väl knappast hittat information om här på min blogg?
Jag är mest intresserad av kostrådgivningsdelen när det gäller BOT, och jag hoppas att alla de terapier som kommer att ingå i ett förslag om skattesubventioner kommer att genomgå samma granskning.
Men jag vet inte hur beslutsfattare tänker när det gäller detta. Vad gäller RUT och ROT tror jag inte att det finns några kvalitetskrav hos leverantörerna, men jag hoppas att det kommer att finnas när det gäller BOT-leverantörer – för hur ska man annars kunna utvärdera om det är en vettig satsning?

Nej, jag hittar det inte den direkta informationen på din blogg. Men indirekt så saluför du rättså tveksamma alternativmedicinska alternativ. RUT och ROT utger sig inte för att direkt påverka hälsa, men det gör flera av de olika ”terapierna”. Alternativmedicin och LCHF-förespråkare har en hel del gemensamma beröringspunkter, ffa när det gäller att skapa sig sin egen sanning. Skulle du marknadsföra sidan lika hårt om LCHF-rådgivare stod med?
Jag håller med om att kostrådgivning förtjänar att få ett större utrymme eftersom det förekommer så många ”sanningar” idag. Sjukvården borde till exempel vara mycket bättre på att lyfta fram/anställa dietister.

Hej Patrik.
Jag ”saluför” ingenting när det gäller detta, men tror att BOT skulle öka möjligheterna för dietister att driva eget företag. Efterfrågan finns, men man behöver ta ganska hög timpeng för att få verksamheten att gå runt, och det är få som är beredda att betala för den hälsoinvesteringen.

Prognosen för svensk sjukvård pekar på ett underskott motsvarande 300 miljarder år 2025. Det är naturligtvis inte okänt för våra politiker. Tvärt om. Däremot finns inga tydliga lösningar och förslag. Förrän nu! Om en enad hälsosektor ställer sig bakom BOT-avdraget kommer den allmänna opinionen att öka, liksom trycket på våra politiker. Visa ditt stöd på Facebook!