Terminsstart på GP

Efter sommaruppehållet är det nu dags igen att svara på läsarfrågor i GöteborgsPosten.

Den första frågan kommer från en orolig tvåbarnsmamma med för stort midjeomfång – trots relativt mycket träning och sunda matvanor.

Jag ger lugnande besked. Även om man i studier sett samband mellan midjemått och hjärtkärlsjukdom måste man göra en individuell bedömning och se helhetsperspektivet.

20120828-072029.jpg