Rykande intressant i DietistAktuellt

Senaste numret av DA har tema allergi och celiaki. Jag har fått förmånen att intervjua några forskare om deras intressanta arbeten, bland annat om att förebygga allergi och om olika former av jordnötsallergi.

20120915-133551.jpg

20120915-133616.jpg

I numret finns även referat från en forskningsartikel som visar att personer som följer Livsmedelsverkets kostråd har betydligt mindre risk för hjärtkärlsjukdom. 17.000 personer har följts under 14 år, risken att dö i en hjärtkärlsjukdom halverades bland män som följde rekommendationerna.

20120915-133911.jpg

Och i senaste numret av Läkartidningen finns en artikel där det bl a står såhär:
En svensk studie på friska kvinnor i åldern 48–83 år visade under en drygt 6-årig uppföljning att kvinnor som i enkäter rapporterat att de åt mycket grönsaker och frukt, fisk flera gånger i veckan, fullkornsbröd, var måttliga med alkohol, icke-rökare, regelbundet fysiskt aktiva och smala om midjan hade 77 procent mindre risk att insjukna i hjärtinfarkt än kvinnor som inte levde lika hälsosamt. Studien talar för att livsstilen spelar en mycket stor roll.
Åkesson A, Weismayer C, Newby PK, et al. Combined effect of low-risk dietary and lifestyle behaviors in primary prevention of myocardial infarction in women. Arch Intern Med. 2007;167:2122-7.