Midjemått igen. Dagens GP-fråga

Återigen handlar veckans läsarfråga i GöteborgsPosten om midjeomfång. Den här gången är det en 84-årig dam som ställt frågan. Och den är inskickad via mail. Bara en sån sak.

Hennes midjemått är långt ifrån vad WHO rekommenderar men hennes läkare hittar inga onormala värden och hon promenerar varje dag, går på gym två gånger i veckan och sköter allt hemma – alltså en förhållandevis hög aktivitetsnivå. Enligt beskrivningen är även matvanorna bra.

Midjeomfång på över 88 cm hos kvinnor har visats ha samband med kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdomar och typ 2 diabetes, men när man ser på individnivå tar man hänsyn till hela livsstilen, arv, ålder mm.

Är man 84 år gammal bör man inte sätta igång att banta. Tvärtom är god aptit på bra mat en viktig hälsofaktor.

20121030-153227.jpg