BMI – ett förhållande mellan längd och vikt

Body Mass Index är ett sätt att uttrycka kroppsvikt i förhållande till längd och används bland annat av Världshälsoorganisationen, WHO.

Man räknar ut sitt BMI genom att ta sin vikt i kilo delat med sin längd i meter i kvadrat: vikt (i kg), delat med längd (i meter) x längd (i meter).

Exempel: En person som väger 65 kilo och är 1,65 meter lång har BMI 24.

BMI mellan 18,5 och 25 räknas som normalvikt. BMI mellan 25 och 30 räknas som övervikt och BMI över 30 klassificeras som fetma.

BMI är ett ganska trubbigt instrument som inte tar hänsyn till vad kroppen består av. Den som till exempel har mycket muskler kommer att ha ett högt BMI även om han eller hon inte är överviktig. Att mäta sitt midjeomfång ger en mer sann bild av hälsoläget. Läs mer om det här!

När det gäller barn är värdena justerade efter ålder. Prata med BVC om du har frågor om vad ditt barn bör väga.