Midjeomfång och hälsa

Att kolla sitt midjemått är ett enkelt sätt att se var fettet är placerat i kroppen. Ett stort midjeomfång är ett tecken på att du har för mycket fett inlagrat mellan de inre organen i kroppen. Fettet bäddar in bukspottskörteln och levern och stör organens funktion, det vilket kan leda till för höga blodsockernivåer och insulinresistens, ohälsosamma kolesterolvärden och högt blodtryck.

Kvinnor bör enligt Världshälsoorganisationen, WHO, inte ha större midjemått än 80 cm, och män bör hålla sig under 94 cm. Kvinnor med över 88 cm i midjemått har en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. För män är motsvarande siffra 102 cm.