80/20-tänket befriar

Igår eftermiddag föreläste jag på Rena lyftet, en ledarskapsutbildning med fokus på hälsa – och då i en vidare betydelse än vad som är vanligt. Man ser till helheten, bland annat kring kommunikation, gemenskap, glädje, sömn, mindre stress, och naturligtvis vanor kring kost och fysisk hälsa – allting hänger ju ihop.
Igår pratade vi mycket om vilken betydelse det har att säga att man VILL göra en förändring istället för att tänka att man MÅSTE. Många drivs av dåligt samvete och känner att man måste ändra sina kostvanor. Då blir det oftast inte särskilt lustfyllt utan snarast ett ok av ångest.
Befriad av 80/20-regeln
En inställning som kan vara ganska befriande när det kommer till sunda vanor och livsstil är 80/20-tänket; om du har bra matvanor till 80% så så spelar inte de sista 20 så stor roll.
Med den inställningen kan det kännas lättare och inte som en lika stor uppoffring till att börja med.
Jag tror att många känner att det är helt övermäktigt att ändra vanor, då kan 80/20 hjälpa för att se det i små steg och komma igång.
Här kan du läsa mer om Rena lyftet.