Ekologiskt inte alltid det bästa. Klok ledare i GP.

20131105-062510.jpg
Dagens ledare i GöteborgsPosten efterlyser på ett klokt sätt helhetssyn när det gäller synen på mat i skolan och äldreomsorgen. Det är viktigare att barn och gamla får i sig vad de behöver än att det till varje pris ska vara så miljöanpassat och resursklokt som möjligt.
Om barnen inte är mätta är det betydligt svårare att lära sig det man ska. För lite energi i magen på barnen visar sig i mängden bråk och konflikter – och i arbetsmiljön även hos de vuxna i skolan. Det är betydligt lugnare i klassrummet när barnen har ätit tillräckligt.
För de äldre är en god nutrition grundläggande för livskvaliteten och för all medicinsk behandling. Och maten kanske är en av de få ljuspunkter man har i livet.