Säker mat och matglädje för alla! SCUF och UA i #Almedalen

Många tror att Almedalsveckan enbart är till för politiker, men det finns även väldigt många andra på plats för att göra sin röst hörd, såsom intresseorganisationer, förbund och föreningar. Detta blogginlägg har jag skrivit på uppdrag av Mag- och Tarmförbundet.

Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, arrangerade på onsdagen ett seminarium med rubriken:

”En tillgänglig skola även för elever med allergi och intolerans?”

Skolan ska vara säker och tillgänglig och ska anpassas efter individer med särskilda behov. Enligt en utredning från Socialstyrelsen är det många som inte lever upp till kraven vad gäller allergi och specialkost.

David Lindvall från Unga Allergiker inledde seminariet med en berättelse om hur hans pollenallergi hindrat honom från att prestera bra i skolan. Många viktiga prov ligger under pollensäsongen och han upplevde att det var väldigt mycket svårare för honom att visa sina kunskaper samtidigt som han var väldigt trött och påverkad av allergin och de mediciner han tog.

Daniel Lundh från SCUF berättade om hur hans glutenintolerans och laktosintolerans har präglat hans skolgång:

– Jag hade tur, kvinnan som ansvarade för specialkosten var min bästa väns mamma. Kunskapen fanns inte hos övrig personal och jag fick ofta fel mat om hon inte var på plats. Då fick jag symptom som mest påminde om matförgiftning. Att de mest grundläggande behoven inte tillgodosågs skapade mycket otrygghet i vardagen.

Kommunens ansvar

Tillgänglighet och anpassning av samhället syftar till att det ska fungera för alla som bor i kommunen. Det handlar inte bara om hjälpmedel för synskadade, det är även rätten till säker mat, attityder, rökfria miljöer, att få vara trygg i att det är jordnötsfritt på biblioteket. Eller att man i kallelser till möten påminner om att man inte ska använda parfym – av hänsyn till personer med doftöverkänslighet.

Rökfria skolgårdar låter som en självklarhet, men det är också viktigt att områdena som gränsar till skolgårdar och arbetsplatser är rökfria. Det är kommunernas ansvar att se till att lagen efterlevs.

Att samverka med intresseföreningar, som Astma- och Allergiförbundet och Mag- och tarmförbundet, är mycket positivt för en kommun. Man får tillgång till patientperspektivet, erfarenhet och massor av kunskap.

Skolmat för alla

Måltiderna inom skolan och omsorgen är så mycket mer än bara maten på tallriken.

Det finns många goda exempel och många skolor som är jätteduktiga inom allergi. Många elever har aldrig råkat ut för ett misstag, men det finns också många som har långt kvar. Personalen måste inse att det är viktigt, och få tillgång till den utbildning och kompetensutveckling de behöver. Anna-Karin Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket:

– Vi jobbar med att höja kvaliteten på offentliga måltider, framför allt med råd; foldern Bra mat i skolan uppdaterades nyligen. Maten är olaglig om den inte uppfyller kraven. Men det är inte heller okej ur ett socialt perspektiv att det finns risk att man blir sjuk av skolmaten. Förutom det rent medicinska skapar det oro och gör att man inte känner sig trygg.

– Livsmedelsverkets vision är att alla ska känna matglädje och må bra av maten. Det inkluderar förstås även personer med allergi och intoleranser. SLV:s verktyg är lagstiftning och föreskrifter, offentlig kontroll, godkänner branschriktlinjer (Sveriges kommuner och Landsting, SKL, utarbetar dem som gäller för offentliga måltider), och arbetar med rådgivning och analyser.

– Maten ska vara säker, god, integrerad, näringsriktig, hållbar och trivsam, säger Anna-Karin och visar pusslet för måltidskvalitet. Elever med allergi och intolerans har rätt till samma positiva upplevelser och förutsättningar. Det kräver att personalen har kunskaper kring recept, hantering, säkerhet och så vidare. Livsmedelshygien och handhygien som syftar till att maten ska vara mikrobiellt säker är även positivt för att undvika kontaminering av allergener.

Maltidspusslet

Vi behöver sprida kunskap om allergi och intolerans. Det är inte rimligt att det ska ligga på elevens ansvar att hålla reda på specialkosten. Det är kommunens ansvar att se till att kompetensen finns hos berörd personal. Ett problem är att arbetsvillkoren ofta är stressiga i köken, och att stressen orsakar att man gör misstag. Även om ambitionerna är höga är det inte alltid praktiskt möjligt att de genomförs.

Det ska vara enkelt och okomplicerat att äta av maten i skolan. Elever och föräldrar ska inte behöva ta ansvaret för att kompetenssäkra skolorna. Det borde finnas ett samlat kompetenscentrum att vända sig till med sina frågor om matallergi och specialkost.

– Lyssna på eleverna och ta hjälp av experter för att hitta långsiktiga lösningar! avslutade den eniga panelen.

Tre lösningar, föreslagna av SCUF och Unga Allergiker:

Tydliggöra myndigheternas respektive roller och ansvar
Ta fram strategiska och integrerade lösningar
Öka kunskaper hos personalen i skolan