Ungas matvanor – viktigt för framtiden

Ohälsosamma matvanor är en av de största orsakerna till ohälsa. De står dessutom för en stor del av vår miljö- och klimatpåverkan. Genom hälsosamma matvanor och en aktiv livsstil kan vi bland annat förebygga fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och vissa former av cancer.

Hälsosamma levnadsvanor är en förutsättning för att fullt ut kunna ta del av skolans utbud och verksamhet. Bra matvanor bidrar även till trivsel, samarbete och arbetsmiljö, både för elever och pedagoger. Att röra på sig är viktigt för hjärnan och bidrar till fokus och inlärning. Dietister kan bidra till ett strukturerat långsiktigt hälsoarbete i skolan – med hälsosamma matvanor som grund och även ett bredare fokus på levnadsvanor kring fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

Idag lyfter vi måltidens potential i skolan, läs hela artikeln i Dagens samhälle.

Blir du nyfiken på hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet – välkommen till Brain Athletics. Läs gärna detta debattinlägg i GP.