Satsningar på hälsa är alltid lönsamt

I en lång artikel i Dagens nyheter om vikten av att äta frukost fick jag åtminstone sista ordet.😄

Skämt åsido: Att satsa förebyggande på hälsa är ALLTID lönsamt, inte minst gäller det unga personer. Elever som äter frukost lär sig mer, är mer fokuserade på vad de ska göra, får bättre resultat och alla inblandade får en lugnare arbetsmiljö.

Satsningar på elevers hälsa bidrar dessutom till mer jämlika förutsättningar för såväl hälsa som kunskap – viktigt för att minska de hälsoklyftor vi just nu ser bli både bredare och djupare. Det visar bland annat den årliga Pep-rapporten som görs av Generation Pep.

Mat och näring – oavsett om det är i form av frukost, lunch eller mellanmål – måste ses som en investering som ger positiva ringar på vattnet inom väldigt många områden. Kostnader och utgifter får man igen mångfaldigt, även på längre sikt.