Frukost i skolan – en jämlikhetsfråga

Idag har jag varit moderator på ett webinar om frukost i skolan – maten i skolan är ett område som jag verkligen brinner för. Det finns många skäl: Alla barn ska få chansen att må så bra som möjligt och ha de bästa förutsättningarna för att ta del av det som skolan har att erbjuda, det är viktigt för den sociala miljön och för att utjämna den ojämlikhet som finns i samhället. Maten i skolan har en enorm potential, och på webinariet fick vi se det ur ännu ett perspektiv, nämligen det samhällsekonomiska.

Huvudtalare var två forskare i nationalekonomi, Dan-Olof Rooth och Petter Lundborg, som berättade om sin forskning kring hur skollunchen har påverkat samhällsekonomin i Sverige. En populärvetenskaplig rapport finns att läsa här.
Efter deras presentation pratade vi vidare om maten i skolan, med en panel med personer som på olika sätt är involverade i frukostverksamhet på olika skolor runt om i landet, två rektorer, en koststrateg och en verksamhetsledare för Röda korsets frukost på en skola i Malmö. 

Matvanorna spelar stor roll genom hela livet. Maten i skolan och förskolan är viktig för näringsintaget, men också för att bygga goda vanor för livet. Dessutom har maten i skolan stor betydelse för såväl hälsa som utbildning och ekonomi. Kopplat till att fri skollunch infördes i Sveriges kommuner på 60-talet kan man se tydliga samhällseffekter. För varje satsad krona fick man mellan 4 och 7 kronor tillbaka. Barnen blev längre och deras livstidsinkomst ökade med 3 procent. Maten i skolan är viktig, både för individen och för samhället, och den spelar stor roll för att jämna ut ojämlikheter så förutsättningarna för hälsa och kunskap blir så likvärdiga som möjligt. 

Kanske man tänker att det var viktigare förr att se till att barn fick äta sig mätta, även i Sverige idag har många barn inte det så bra: Många skolor vittnar om att det går åt mer mat vid lunch på måndagar och fredagar – det är ett konkret tecken på skolmatens betydelse och att många äter sämre de dagar de inte är i skolan. Enligt Rädda barnens rapport från i höstas, lever 23 procent av alla barn i Sverige idag i fattigdom. Bland de som har minst en utlandsfödd förälder är risken att växa upp i socioekonomisk utsatthet nära 44 procent, och hos barn vars föräldrar är födda i Sverige är den siffran 7,3 procent. Sverige har de största skillnaderna i hela EU, enligt Rädda barnens rapport.

Enligt senaste Pep-rapporten lever bara fyra procent av barnen hälsosamt, det vill säga att de både rör på sig i den utsträckning som behövs, och äter tillräckligt av det som kroppen mår bra av – och utvecklingen går åt fel håll, snabbt. Enligt samma rapport är det ungefär hälften av ungdomarna mellan 13 och 17 år som äter frukost varje dag. I hushåll där föräldrarna har lägre inkomst och lägre utbildningsgrad är det mer vanligt att hoppa över frukosten. 

Såhär avslutade jag webinariet: 
”Mätta magar bråkar mindre och har bättre möjligheter att fokusera, lyssna och ta del av skolans utbud och erbjudande. Även om det gäller enskilda individer så är den lugnare miljön något positivt för alla i klassrummet. Att servera frukost i skolan kan tyckas vara en överdriven service och något som varje familj borde kunna ta ansvar för, men vi vet att det inte ser ut så i Sverige idag. Alla föräldrar har inte tid, möjlighet eller förståelse för att det är viktigt, och för att minska de socioekonomiska och hälsomässiga klyftorna är frukostservering i skolan ett sätt att bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Maten i skolan har stor betydelse för barns energi- och näringsintag, det visar bland annat Livsmedelsverkets undersökningar. Under skoldagarna är uppfyller man näringsrekommendationerna betydligt bättre än under helger och lov. Att satsa på bra mat i skolan är en viktig investering, både för barnens hälsa och framtid, deras sociala miljö och förutsättningar för att ta till sig kunskap. Det är dessutom en fråga om arbetsmiljö för de som jobbar i skolan. 

Sedan 1997 står det i Sveriges skollag att kommuner är skyldiga att servera kostnadsfri skolmat till alla elever i grundskolan. Sommaren 2011 kompletterades lagen med krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Jag undrar när det kommer lagförslag om att även frukost och mellanmål ska erbjudas i skolorna.”

Tack LRF mjölk för att jag fick förtroendet att leda detta intressanta och viktiga samtal.