Tommy Cederholm: gäst i Puls på Vård & Vetenskap

Dags för ett nytt avsnitt av Puls på Vård & Vetenskap. Den här gången går vi på djupet inom begreppet sarkopeni tillsammans med Tommy Cederholm, professor emeritus vid Uppsala universitet. 

Samtalet handlar om diagnosticering av sarkopeni, samt åldrande och nutrition, och riskfaktorer såsom cancer och reumatoid artrit, samt vad man kan göra för att förebygga och behandla sarkopeni.

Tommy Cederholm har varit chef för forskargruppen Klinisk nutrition och metabolism. Hans egen forskning fokuserar på interaktioner mellan energiomsättning, fett- och proteinintag, samt katabolism, inflammation och nutritionsstatus hos äldre, kroniskt sjuka och individer med demenssjukdomar. Numera är han också verksam vid Tema inflammation och åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset och hedersmedlem i den europeiska nutritionsorganisationen ESPEN.

Har du en iPhone? Lyssna gärna här

Om du lyssnar via Spotify, klicka här!