Pep-rapporten i riksdagen

Idag var det dags för Generation Pep att lansera en ny upplaga av Pep-rapporten. Detta är fjärde året i rad som de har undersökt barns och ungas vanor kring rörelse och mat, och nytt för den här gången var frågor om psykisk hälsa.

Siffrorna visar tydligt två saker:

1. trenden håller i sig och fortsätter i snabb takt att utvecklas i fel riktning.

2. det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och till exempel stillasittande, ohälsosamma matvanor och lägre socioekonomi.

Bara 4 procent når rekommendationen om hälsosam mat och fysisk aktivitet.

4 av 10 äter grönsaker varje dag.

1 av 10 äter fisk, grönsaker och frukt enligt rekommendationen.

91 procent av tonårstjejerna når inte rekommendationen om fysisk aktivitet.

3/4 av tonåringarna har minst 3-4 timmars skärmtid per dag. Pandemin har gjort att stillasittande skärmtid har ökat.

Efter Carolina Klüfts genomgång diskuterade representanter från Socialutskottet vad som kan och behöver göras för att vända trenden. Det måste till en förändring NU, detta är en viktig fråga för framtiden – både för samhället och för de individer som drabbas och som skulle kunna må så mycket bättre.

Det måste bli enkelt och naturligt att göra hälsosamma val. Barn behöver tydliga gränser och goda förebilder. Olika aktörer måste samverka för att vända trenden.

Samverkan behövs mellan samhällsaktörer, näringsliv, skola och fritidsaktiviteter, BVC och skolhälsan. Ett bättre och mer tillgängligt utbud av bra mat och möjligheter till mer rörelse gör det enklare att göra de medvetna valen. Och vi som vuxna måste vara goda förebilder och göra så som vi vill att barnen ska göra.

Pep-rapporten är viktig. Den inkluderar många deltagare, den görs ofta och siffrorna är färska när de presenteras. Förra året var den 10 procent som levde upp till rekommendationerna, nu är det alltså bara 4 procent.

Det finns ingen tid att förlora. Det är NU som gäller.