Frukost i skolan – för framtiden

I dagens KungälvsPosten skriver jag om skolfrukost. Läs gärna mer om mina tankar kring det i tidigare blogginlägg. Här är några nedslag i dagens krönika: 

Som barn och tonåring ska man inte bara ta in en massa ny kunskap, man ska dessutom växa och utvecklas, vara en del av ett socialt sammanhang och förväntas medverka i fritidsaktiviteter som innebär än mer inlärning, förkovring och sociala kontakter. Att få i sig tillräckligt med energi och näring är en förutsättning för att både kroppen och hjärnan ska orka, för motivation, lust och glädje – och det är vuxenvärldens ansvar att se till att det finns tillgång till fräsch, näringsrik och god mat. Visst är det bra med skollunch, men frukosten har minst lika stor betydelse – åtminstone för förmiddagens lektioner.

Med mätt mage bråkar man mindre och det blir lättare att fokusera och ta del av skolan – för alla i klassrummet. Att servera frukost i skolan kan tyckas vara en överdriven service och något som varje familj borde ta ansvar för, men alla föräldrar har inte tid, möjlighet eller förståelse för att det är viktigt.

Skollagen säger att varje kommun är skyldig att servera kostnadsfri och näringsriktig skolmat till alla elever i grundskolan och i Barnkonventionen står bland annat att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Frukost och mellanmål borde vara lika självklara inslag i skolorna – för resultat, trivsel och hälsa – och för en ljusare framtid.