I vetenskapens tjänst mot fake news: Dan Larhammar i Puls på Vård & Vetenskap

Äntligen ett nytt poddavsnitt! Det här kan vara det viktigaste och hittills mest intressanta avsnittet i poddserien Puls på Vård & Vetenskap. Jag är så tacksam att jag får göra den här typen av jobb.

Om avsnittet och veckans gäst: Dan Larhammar är apotekare och professor i molekylär cellbiologi och har skrivit över 200 vetenskapliga artiklar inom en bredd av ämnen. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2007, och dess ordförande sedan 2018.

Via föreningen Vetenskap och folkbildning för han en viktig kamp mot desinformation och pseudovetenskap, och under våren 2022 fick han, för sina ”förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen”, H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med serafimerordens band.

I avsnittet gör vi en djupdykning i begrepp som vetenskaplig evidens, faktaresistens och ”forskarens tredje uppgift” och funderar kring vad det är som gör att kost, dricksvatten, klimat och miljö är områden som är särskilt utsatta för självutnämnda ”experter”.

Lyssna gärna där du brukar lyssnar på poddar, vi publicerar bl a på Spotify.