Nutritionsbehandling vid ADHD – stor potential

Det är alltid roligt att se sina texter i sitt sammanhang, med bilder och färdig layout.

I senaste numret av tidningen Dietisten skriver jag om ätproblem vid NPF-diagnoser, och vad man kan göra för barn med t ex ADHD för att minska problem med aptitförlust och bristande näringsintag i samband med medicineringen. En viktig och ofta förbisedd grupp som kan må väldigt mycket bättre om de får rätt hjälp!

2016 skrev jag en artikel inom samma ämne, läs den gärna här!