För en mer jämlik skola

– Tecknen på ohälsosamma matvanor är många, och i familjer med låg inkomstgrad och utbildningsnivå är det vanligare, till exempel med övervikt och fetma. Vi vet också att var tredje svensk tonårstjej har tecken på järnbrist och att hälften av landets 13-17-åringar inte äter frukost varje dag. Utvecklingen går åt fel håll och skolmaten spelar stor roll för barns näringsintag. Men förutsättningarna har på flera sätt förändrats och vi ser att det behövs insatser för att skolmaten ska leva upp till kraven.

Så inledde jag pressmötet när Skolmatskommissionen lanserades för en vecka sedan. Många ville se lanseringen, på plats eller via länk, och även efteråt har det varit ett stort intresse.

Läs gärna mer, och om du vill kan du ta del av inspelningen via denna länk.