Sjösättning av Skolmatskommissionen

Idag lanseras Skolmatskommissionen, en satsning som syftar till att ta reda på fakta samt inspirera skolledare, måltidspersonal och alla andra som berörs, till att förbättra skolmaten och förutsättningarna för barn och unga att få i sig näring och energi under skoldagen. 

I dag har vilken kommun man växer upp i och vilken skola man går på stor betydelse för måltidernas kvalitet och möjligheterna att få i sig näring och energi – och få kunskap om hälsosamma matvanor.

Förutsättningarna är mycket ojämlika. Det är allvarligt och innebär en risk att bryta mot såväl Skollagen som Barnkonventionen, som båda syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för ungas hälsa, mående och utveckling. 

Under det senaste året har flera kommuner larmat om att pengarna inte räcker när matpriserna ökar, och att det dessutom går åt mer mat i skolan. 

Samtidigt ökar medvetenheten kring de många effekter som skolfrukost ger, både på kort och på lång sikt. De som provat vittnar om lugnare elever, goda effekter på fysisk och psykisk hälsa, studiero och bättre skolresultat, och en förbättrad arbetsmiljö för lärare och andra som arbetar i skolan.

Skolmat är mycket mer än en kommunal fråga. Det är en samhällsfråga och en viktig framtidsfråga för att Sverige ska fortsätta att vara en föregångare inom innovation och utveckling, kunskap och jämlikhet.

Vi tycker det är rimligt att alla barn och unga ska ha samma förutsättningar att lägga grunden för sin framtid, och vill med initiativet bidra till att lyfta och göra skolmaten mer jämlik över hela landet.

Skolmatskommissionen består av:

Susanne Arvidsson, ordförande, samt docent i företagsekonomi, Lunds universitet

Fredrik Eriksson, kock och krögare; Långbro värdshus och Restaurang Nationalmuseum

Representanter från Röda Korsets Ungdomsförbund som bl a driver Frukostklubben

Kajsa Asp Jonson, Skolmatskommissionens huvudsekreterare, samt dietist och journalist

Fakta om Skolmatskommissionen

Skolmatskommissionen är en fristående utredning som ska lämna förslag på hur fler skolbarn får och tar del av en hälsosam och näringsriktig kost i skolan. Slutrapporten presenteras i början av 2024. Skolmatskommissionen finansieras av LRF Mjölk. Läs gärna mer på skolmatskommissionen.se

I Skolmatskommissionens uppdrag ingår att:

1. Undersöka om måltiderna i skolan bör täcka en större andel av energi- och näringsbehovet än de rekommendationer som finns idag.

2. Identifiera möjligheter och utmaningar med skattefinansierade skolmåltider, utöver lunch, och undersöka om det finns ett behov av riktad skolmåltidspeng.

3. Undersöka om riktlinjer för mat i skolan är tillräckligt tydliga för att kunna mötas utifrån ett samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt perspektiv.