Fettsnål kost minskar risken för cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes. Orsak: Mindre av mättnadshormonet neurotensin.

Nya spännande forskningsrön från Lunds Universitet:

Mättnadshormonet neurotensin har visats ha samband med några av de vanligaste vällevnadssjukdomarna och livslängd hos kvinnor.

Hormonet neurotensin produceras dels tarmen, dels i hjärnan och cirkulerar i hela blodomloppet. Sedan tidigare har hormonet kända funktioner för smärta samt matsmältningen i mag-tarmkanalen.

Länk till originalartikeln i JAMA:

Plasma Proneurotensin and Incidence of Diabetes, Cardiovascular Disease, Breast Cancer, and Mortality JAMA. 2012;308(14):1469-1475.

Några klipp från nyhetsrapporteringen från Lunds Universitet:

– Det var överraskande med en så tydlig koppling till risk för såväl typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom som till bröstcancer. Fetma är en gemensam riskfaktor för de tre sjukdomarna men sambandet med neurotensin förklaras inte av fetma eller andra kända riskfaktorer, säger Olle Melander, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

En fettsnål diet sänker neurotensinproduktionen och kan därför vara ett sätt att reglera neurotensinnivån i gynnsam riktning, tror Olle Melander och Marju Orho-Melander.

4 kommentarer

Var finns kopplingen till fettsnål kost? Framgår ej av abstraktet.
Conclusion Fasting proneurotensin was significantly associated with the development of diabetes, cardiovascular disease, breast cancer, and with total and cardiovascular mortality.

”En fettsnål diet sänker neurotensinproduktionen och kan därför vara ett sätt att reglera neurotensinnivån i gynnsam riktning, tror Olle Melander och Marju Orho-Melander.”