Tre minuters träning per vecka räcker – till vad? #blogg100 del 92

För några månader sedan fanns plötsligt information om den ”nya” träningen på varenda löpsedel. Alla soffpotatisars dröm hade besannats – från och med nu skulle det räcka med en minuts träning tre gånger i veckan, totalt tolv minuters träning per månad!

20 sek x 3 per tillfälle, 3 ggr/vecka

I ett avsnitt av Vetenskapens värld rapporterades om forskning kring högintensiv träning; fullt ös i tre 20-sekundersintervaller med kort vila emellan skulle räcka för att träningen skulle ge positiva hälsoeffekter.

Det stämmer att den högintensiva snabbträningen ger effekt – men den effekten begränsar sig till blodsockret. Vid träning på maximal belastning förbränns glukos (blodsocker), så för den som har diabetes typ 2, insulinresistens eller förhöjda blodsockernivåer av annan anledning, kan högintensiv träning vara ett jättebra sätt att få bort överflödigt blodglukos.

Däremot finns det allvarliga risker – speciellt för den som är otränad och har medicinska problem, som troligtvis många av dem som lockas av den här typen av information har. Risken att drabbas av en akut hjärtkärlkomplikation är stor, särskilt för den som inte är en van motionär. Och skaderisken även i andra delar av kroppen är stor.

Alla andra positiva aspekter av träning går man miste om; en stund för sig själv, mental återhämtning, reflektion, bättre balans i livet, ökad förbränning och minskad risk för övervikt och blodfettsrubbningar, med mera, med mera. Tolv minuters extra aktivitet per månad ger ingen nämnvärd påverkan på energibehovet totalt sett. Det går inte att jämföra med den ökade förbränning du får av regelbunden träning såsom några halvtimmars löpträning eller att du går på gympapass tre gånger i veckan.

Variera din träning – olika träningsformer, hög och låg intensitet – och rör dig mer i vardagen. Så får du alla de positiva effekterna av mer fysisk rörelse.