Moderator med bredd och spets bidrar till kärnfull debatt

Jag vill göra fler moderatorsuppdrag, därför har jag i dagarna skickat ut ett brev med lite ”skrytskvaller”.

Jag är journalist och dietist, med stort engagemang, kunskaper med både bredd och spets – samt tjugo års erfarenhet i yrket; sedan åtta år tillbaka som egen företagare. Nu söker jag nya uppdrag som moderator och föreläsare.

En moderator som inte bara håller koll på talarna och bidrar till en god stämning, men som dessutom är expert inom ämnesområdet gör att seminarier och debatter blir mer kärnfulla, och bidrar till att budskapet når fram. När moderatorn har djupa kunskaper inom ämnet lyfts de mest relevanta frågorna och du får ut mer av ditt arrangemang.

Maten är en betydelsefull faktor i många olika sammanhang och har under senare år blivit en het fråga bland annat inom skolpolitik, äldreomsorg, miljö, ekonomi, arbetsmiljö, ledarskap och lönsamhet.

Jag är stolt över det moderatorsuppdrag jag gjorde i september 2013.
Under mässan MAT2013 i Växjö ledde jag ett seminarium om mat och måltider för sjuka äldre med ett flertal föredragshållare. I den efterföljande paneldebatten diskuterades huruvida Sverige behöver en nationell strategi om goda matvanor genom hela livet. I debatten medverkade åtta talare, bland andra Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och ett par lokalpolitiker, samt representanter från Skolmatens vänner, Livsmedelsverket och Svenska läkarsällskapet. Efter seminariet fick jag positiv feedback såväl från paneldeltagarna som från publiken.

Att vara moderator är det roligaste och häftigaste jag gjort i yrkeslivet – och självklart vill jag göra fler liknande uppdrag.
Kontakta mig gärna för ett möte: info@kajsaasp.se.

Referenser:
Lars Jerdén (som medverkade i ovan beskrivna paneldebatt); allmänläkare, samt projektledare Svenska Läkaresällskapet Lars.jerden@ltdalarna.se
Susann Ask, leg. dietist, måltidsutvecklare Kronobergs län, susann.ask@ltkronoberg.se (uppdragsgivare vid MAT2013)Moderator-kajsa-asp-jonson-MAT2013

Bild från MAT2013; seminariet med mig som moderator samt delar av panelen; Eskil Erlandssson, Annika Unt Widell, Lars Jerdén och Thomas Drejing.