Modern äldreomsorg med fokus på det friska

När media skildrar svensk äldreomsorg handlar det ofta om undernäring och vanvård. I det här avsnittet av Puls på vård & vetenskap får vi en helt annan bild – en inblick i en välfungerande omsorgsverksamhet som utgår ifrån individen.

Lena Axelsson är dietist och jobbar på Tre Stiftelser i Göteborg. De erbjuder omsorg och stöd med fokus på det friska och på att det som fungerar ska fungera ännu bättre – alltså ett salutogent förhållningssätt. Mat och näring är en viktig grund, tillsammans med miljö och kultur.

Lyssna på detta högaktuella avsnitt om salutogen äldreomsorg, t ex via iTunes eller Spotify.