Skolmatskommissionen

Nu är mitt uppdrag för Skolmatskommissionen klart och vår rapport lanserad. Det känns kul och viktigt att ha varit med och bidragit till att lyfta denna viktiga fråga, och jag hoppas att vi med våra ord kan förflytta positionerna ett par steg i rätt riktning. Några reflektioner:

Skolmåltiderna är ett verktyg med enorm potential, bland annat för att utjämna socioekonomiska och hälsomässiga skillnader. Skolmaten behöver ses som en investering inför framtiden, för barns och ungas förutsättningar för lärande, utveckling och mående. Oavsett socioekonomi är måltiderna i skolan viktiga för att skapa goda vanor för livet – det är värdeskapande för både individen och samhället.

Investeringar i skolrestaurangen, måltider med ett tydligt hållbarhetstänk, kompetensförsörjning samt ett kunskapslyft hos måltidspersonalen, kan bidra till minskade kostnader orsakade av exempelvis oro i klassrummet, bråk på rasten, psykisk ohälsa och skadegörelse. Relationerna som byggs i skolrestaurangen lägger en viktig grund, bland annat för psykisk hälsa och för skolans verksamhet. Maten och måltiderna ger ringar på vattnet, även långt utanför skolans grindar.

Tack Frida Åhlander, Fredrik Eriksson och Susanne Arvidsson, för gott samarbete i Skolmatskommissionen.