Skolmat – vår viktigaste framtidsfråga

Kartläggningar och larmrapporter visar att ungdomars hälsa blir allt sämre. I senaste avsnittet av Friskvårdspodden går vi på djupet i olika faktorer som påverkar psykisk och fysisk hälsa hos unga, och vad som behövs för att må bättre och minska stressen under denna viktiga period i livet. Mat, rörelse, sömn och relationer är några av dem och skolmaten är en viktig del. Bland annat för att ge energi och näring till alla under långa skoldagar, och för att skolan ska leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag – som bland mycket annat syftar till att skapa mer jämlika förutsättningar för hälsa och kunskap. 

Jag tycker detta är en oerhört viktig fråga och har under läsåret varit projektledare för Skolmatskommissionen, en utredning som gjorts på uppdrag av LRF mjölk. Där har vi belyst skolmaten ur flera olika perspektiv. Vår slutrapport finns att ladda ner här.

Jag är så glad att jag kan bidra i att driva denna viktiga fråga! I samband med ett seminarium om skolmat som jag fick möjligheten att medverka i under Järvaveckan 2024 mötte jag Jonatan Lamy från Sveriges Elevkårer och Fredrik Lundquist, kostchef från Karlstads kommun. I panelen fanns även Charlotte Müntzing, Vallentuna kommun, och Anna Nilsson var moderator under samtalet.

Jag ville prata mer med Jonatan Lamy om mående, mat, näring och hälsa hos unga, och och bjöd in honom som gäst i Friskvårdspodden. Vårt samtal kan du höra via länken nedan. Välkommen in och lyssna!