Barn drabbas hårt av den nya verkligheten

Under senaste åren har förutsättningar för barns och ungas hälsa förändrats på många sätt. Först distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter. Det ställde högre krav på det egna ansvaret både vad gäller matvanor och fysisk aktivitet – och både på ungdomarna och deras föräldrar. Skärmtiden ökade och många rörde sig extremt lite – man behövde inte ens gå till skolan utan kunde tillbringa hela dagen i sängen. När vi behöver sköta allt själva utan stöd från skolan och föreningslivet blir det en större utmaning att skapa de vanor som behövs för att må bra och klara skolan.

Nu ställer den nya ekonomiska verkligheten allting på ända igen. Många har inte kommit igång med sina idrotter efter pandemin, och kanske känns det just nu som en lättnad för familjer att slippa betala för deltagaravgifter och utrustning.

Skolor vittnar om att barnen är hungriga, fler behöver äta mer i skolan, särskilt märks det på måndagar och fredagar – det finns helt enkelt ingen mat hemma. Grönsaker och frukt äts det nu ännu mindre av än tidigare, och kött, mjölk, ägg och kött är några av de basvaror som ökat mest i pris. Det är stor risk att matvanorna nu blir ännu mer ohälsosamma hos socioekonomiskt utsatta, särskilt när mat som ger mycket näring och hälsoeffekter prioriteras bort.

Gratis frukost i skolan är ett förslag som allt oftare kommer på tal, och det är ett viktigt och bra initiativ för att hindra att samhällsklyftorna ökar. Med mat i magen blir det lättare att fokusera på det man ska göra i skolan, förutsättningarna för att lära, utvecklas och må bra blir mer lika för alla. De flesta har fler skoltimmar innan lunch än efter och jag är övertygad om att skolfrukost är en väldigt bra idé.

Bilderna är från min bok Klara färdiga kör, och tagna av Katja Ragnstam. I boken vill jag belysa att det inte är krångligt och behöver inte vara dyrt att äta bra mat för hälsan, men det löser sig inte av sig självt. Ät och njut, av maten och vilka positiva effekter den bidrar med!

Här kan du läsa mer om boken, och beställa.