Blogg

Tveksamt samarbete: Apoteket – Food Pharmacy

Jag har alltid haft ett stort förtroende för Apoteket. Och haft en känsla av att det som finns där är bra grejer, är noggrant testade och har en vetenskaplig grund. I samband med avregleringen för några år sedan förändrades innehållet något och vissa produkter och kampanjer har varit tveksamma, jag minns till exempel en kampanj om kosttillskott som bland annat visade järninnehållet i salta fiskar, och lärde oss att det krävs 442 gram vitlök för att nå upp i dagsbehovet av kalcium – allt för att visa att det är svårt att komma upp i ett bra näringsintag utan att käka piller och tillskott. Det är inte sant. Helt vanlig mat i lagom mängd räcker i normalfallet alldeles utmärkt för att täcka näringsbehovet.

Under den här veckan fick jag återigen tillfälle att höja på ögonbrynen. I ett nyhetsbrev informerade Apoteket om ett nytt samarbete – med Food Pharmacy. Food Pharmacy är ett företag som framför allt är väldigt duktiga på en sak: marknadsföring och PR. Den noggranna kvalitetskontroll som Apoteket skriver om på sin hemsida känns tveksam, åtminstone i valet av samarbetspartner i frågor om kost och hälsa.

På Food Pharmacy pratar man mycket om kostens antiinflammatoriska effekt, om specifika shots och smoothies med ingredienser som gurkmeja för att man ska hålla sig frisk, och om tarmbakteriernas avgörande roll. Det är veganskt, glutenfritt och sockerfritt – termer som inte ens nämns i de officiella, och gediget vetenskapligt grundade, nordiska näringsrekommendationerna, NNR.

Det är onödigt och synd att krångla till det, och gå in på detaljer istället för att zooma ut och se till helheten vad gäller matvanor och fysisk aktivitet. Det vi behöver göra för att förbättra folkhälsan är att äta lagom mycket, röra oss mer, och följa de basala kostråd som enligt vetenskapen till exempel minskar risken för cancer, hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och övervikt/fetma. Att hålla sig normalviktig är en viktig grund, och det löser man inte med en shot gurkmeja eller annan quickfix-lösning. Goda matvanor innehåller frukost, lunch och middag, med grönsaker, fullkorn, fisk, ägg, potatis, rotfrukter, bönor, lite kött om man vill, yoghurt och andra mejeriprodukter, och en liten mängd socker är helt okej. Det viktiga är att vi äter varierat och får i oss lagom mycket energi, rätt sorts fett, och fibrer för tarmbakterierna.

Att prata kost och inflammation är väldigt populärt och inget vi normalt sett behöver fundera på. Inflammation är en naturlig process som bland annat ingår i kroppens svar på träning, och i vårt immunsystem (immunförsvar). Inget farligt alltså, utan faktiskt nödvändigt för att stärka kroppens funktioner. Vill du läsa mer om matvanornas och kostens påverkan på inflammationsmarkörer finns en bra översikt på nutritionsfakta.se.

Att undvika gluten är en modediet och det verkar som att ca tio gånger fler undviker gluten än de som faktiskt behöver det. Onödigt, krångligt och dyrt om du frågar mig. I fullkorn finns massor av goda och viktiga egenskaper för hälsan.

Att äta veganskt kräver mycket kunskap för att kosten ska bidra med allt som kroppen behöver. Visst är det bra att äta mer grönt, men att uteslutande leva på mat från växtriket är ganska komplicerat. Och varför göra maten och matvanorna till ett projekt? Följer du de Nordiska Näringsrekommendationerna behöver du inte fundera så mycket, eller krångla med specialdieter. Ät och njut, och låt livet vara enkelt.

 

Maten som (f)riskfaktor

Ohälsosamma matvanor är det största hotet mot hälsan i Sverige. Är det inte märkligt att maten kan utgöra ett hot, i ett land som har helt fantastisk tillgång till näringsrik och säker mat? Vi har alla möjligheter att äta varierat och täcka våra näringsbehov, och maten har en grym potential som friskfaktor. Hur blev det såhär?

Läs hela artikeln på BMS’ blogg via denna länk.

Kajsa Asp Jonson – moderator

Uppdragen som moderator är mina absoluta favorituppdrag. Som moderator och processledare får jag förtroendet att hålla ihop sammanhanget och skapa en röd tråd, leda det konstruktiva samtalet framåt och skapa en atmosfär där de som medverkar känner sig bekväma och trygga och får komma till tals.

Här är ett urval av de uppdrag jag under de senaste åren gjort som moderator. Klicka gärna på länkarna för att läsa mer om respektive projekt.

Hållbar nutrition för hälsa genom livet – Dietisternas riksförbunds kongress, april 2018.

Mat 2017 i Växjö – Samtal och paneldebatt om mat och kompetensbehov inom äldreomsorgen, samt konferencier vid kocktävlingar och i Matsvinnsköket, september 2017.

Tillsammans för en bättre hälsa – Cancerfonden i Almedalen, juli 2017.

Att leva hälsosamt ombord – att skapa en hälsosam livsstil är en investering för livet – Föreläsare och moderator för temadag inom Sjöbefälsutbildningen på Chalmers, maj 2016.

Mat 2013 i Växjö – Seminarium om vikten av fler dietister i kommunal verksamhet, om mat i äldreomsorgen, om hur man kan samverka med olika organisationer och yrkesgrupper för en bättre folkhälsa. Politisk debatt om huruvida Sverige behöver en nationell strategi kring matvanor från vaggan till graven. Folkhälsoenheten och Region Kronoberg, september 2013.

Moderator-kajsa-asp-jonson-MAT2013

 

Kost och livsstil för hjärta, hjärna och kärl

Onsdagen den 16 maj föreläser Kajsa Asp Jonson om kost och hälsosamma matvanor i seminariet Hur kan jag minska risken att drabbas av folksjukdomen stroke?

Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen att lyssna på föredragen om hur livsstil och levnadsvanor förebygger hjärt-kärlsjukdomar, och hur du kan göra för att minska riskerna och njuta längre av livet.

Hur kan jag minska risken att drabbas av folksjukdomen stroke?

 

 

 

Moderator på Dietisternas Riksförbunds kongress 2018

Den 12-13 april arrangerade Dietisternas Riksförbund sin kongress för 2018 – 270 anmälda, 30 utställare och nära 20 föreläsare. Under kongressen tog förbundet avstamp i den nya visionen Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet.

Uppdraget som kongressgeneral och moderator var en utmaning och samtidigt väldigt väldigt roligt. I de utvärderingar som kommit in finns bland annat följande:

Moderatorn jättebra och engagerad genom hela två dagar!
Mycket bra moderator.
Bra jobbat av moderator!
Bra upplägg, bra stämning hos moderator.
Bra genomfört av moderatorn.
Proffsigt arrangemang.
Mycket bra modererat och arrangerat.
Mycket bra innehåll, upplägg och engagemang.

Stora delar av kongressen visas på Kunskapskanalen och kommer att finnas tillgängligt på svtplay under fem år.

Stort tack för förtroendet, Dietisternas riksförbund!!

‪Kan det hälsosamma bli ohälsosamt? ‬

Den 23 maj arrangerar SFN väst och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett seminarium på Göteborgs stadsbibliotek:

Kan det hälsosamma bli ohälsosamt?

Vi bjuder på tre spännande föredrag:

Glutenfritt – nödvändigt för vissa men bra för alla? Stine Störsrud, leg. dietist, Med. Dr

Är veganen hälsosam? Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, docent

Mat för livet – fokusera hellre på vad maten ger dig än vad den är fri från.

Kajsa Asp, leg. dietist, journalist, författare

Plats: Göteborgs stadsbibliotek

Tid: 23 maj kl. 18-20

Varmt välkommen!

Bild lånad från eufic.

Neuropsykiatriska funktionshinder påverkar matvanorna

Speciella matbehov och -önskemål är relativt vanligt vid neuropsykiatriska funktionshinder, men det är inte så allmänt känt att det kan ha med diagnosen att göra, utan upplevs ofta som matkrångel. Artikeln nedan skrev jag för ett par år sedan till Dietistaktuellt. För såväl personal som möter dessa elever i skolan, som för föräldrar och anhöriga, är det bra att veta mer om bakgrund och samband – för att öka förståelsen och bemöta dessa individer på ett bra sätt. 

Neuropsykiatriska funktionshinder – hur påverkar de kosten?

Ola Ståhlberg är legitimerad psykolog och medicine doktor som arbetar vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Göteborg. I maj 2015 disputerade han vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Comorbidity across childhood-onset neuropsychiatric disorders”. Forskningen fokuserar främst på hälsoaspekter vid ADHD och/eller autismspektrumstörningar. På en utbildningsdag för dietister berättade Ola Ståhlberg om sina tankar kring hur kostvanor och livsstil kan påverkas av neuropsykiatriska funktionshinder.

Neuropsykiatri innefattar bland annat diagnoser inom ADHD-spektrat, autism (inklusive Aspergers syndrom) och utvecklingsstörning. Komorbiditet är vanligt, bland annat är ADHD och autism ofta kombinerat med exempelvis depression, ångest och ätstörningsproblematik (främst bulimi/binge eating, loss of control eating). Dessutom finns en ökad risk att drabbas av sömnstörningar, kroniskt smärttillstånd och utmattningssyndrom.

– Kosten påverkas av flera av de neuropsykiatriska diagnoserna. De här patienterna har ofta flera överlappande diagnoser, och ju fler diagnoser desto mer ökar sannolikheten för att det även ska finnas avvikande beteenden kring maten, berättar Ola Ståhlberg. Kost och ADHD är ett hittills ganska obeforskat område. Det vore väldigt intressant att till exempel titta på förekomsten av neuropsykiatriska tillstånd vid en överviktsenhet. Neuropsykiatriska funktionshinder kan vara en delförklaring till att vissa individer drabbas av fetma.

– Det är inte ovanligt att diagnoserna är kopplade till missbruk, inklusive matmissbruk. Något är rubbat i hjärnans belöningssystem; man kan inte vänta på belöning, och när belöningen väl kommer får man inte samma effekt som andra, berättar Ola Ståhlberg. En patient med neuropsykiatriska problem behöver ofta hjälp med att se saker från olika håll. Man behöver jobba mycket med feedback och bekräftelse, ha mycket tålamod och jobba långsiktigt i små steg. Att se långsiktigt på livsstilsförändringar kan vara svårt – att dela upp i korta genomförbara moment och ge feedback efter hand fungerar bättre.

Styrs av impulser och känslor

Ett av kärnproblemen vid neuropsykiatriska funktionshinder är att man har svårt att reglera när man ska vara aktiv och när man ska vila. Exekutiva funktioner är störda, vilket påverkar förmågan att planera, organisera, komma igång eller avsluta och man har svårt med affektreglering: känslorna är ofta starka och man kan bli jättearg för småsaker vilket innebär problem i vardagen.

– 4-7% av skolbarn har ADHD. Motsvarande siffra hos vuxna är 2-4%. Symtomen växlar och hos en subgrupp kan man säga att det ”växer bort”. Hos ungefär 50% blir symtomen efter hand så svaga och diffusa att man inte längre kan säga att diagnosen är relevant – men många har bestående problem, berättar Ola Ståhlberg.

Diagnoskriterierna kring neuropsykiatriska funktionshinder är utformade för barn och unga. Klinisk symtombild krävs för att ställa diagnos och kriterierna behöver uppdateras och utformas på ett sätt som även fungerar och är relevanta hos vuxna patienter.

– Den som varit hyperaktiv som barn blir ofta rastlös som vuxen men impulsiviteten hålls mer inombords eller blir mer märkbar i djupare relationer. Fysisk impulsivitet övergår ofta i verbal impulsivitet eller impulsivitet i känslolivet. Det ställer till stora sociala problem och det kan göra det svårt att leva ihop med en partner och bilda familj.

Olika diagnoser – olika matproblem

– Ätstörningar och liknande förkommer relativt ofta vid ADHD och/eller autism, men kanske i ännu högre grad vid ångest, depression och personlighetsstörningar som ju dessutom till sin prevalens är ”större” sjukdomsgrupper.

– Kopplingen mellan ADHD och bulimi är det samband som det skrivits mest om, enligt Ola Ståhlberg. Binge eating är en nyare diagnos där man ofta går upp kraftigt i vikt eftersom kompensatoriska beteenden inte ingår. I litteraturen är det inte alltid definierat vilken av dessa man studerat.

– Problematiken beror delvis på att det fattas en regleringsmekanism i belöningssystemet. Dysfunktionell affektreglering, det vill säga en onormal styrning av reaktioner och känslor, leder till såväl okänslighet som överkänslighet. Man lär sig inte av sina erfarenheter, man har en hög grad av ångest och utsätter sig gång på gång för det man får ångest av.

Vid ADHD har man svårt att se konsekvenser av sitt handlande. Känslorna i förhållande till situationer och händelser är orimligt starka och ett okontrollerat överätande eller hög alkoholkonsumtion är relativt vanligt.

Vid autism har man svårt att koppla rätt känsla till de yttre omständigheterna. Här är ett anorektiskt beteende vanligare, man äter extremt ensidigt och har mycket idéer kring vad och hur man ska äta. Perceptuella avvikelser kring konsistens, smak och temperatur förekommer och tvångstankar kring ätandet är vanligt. Kraven är ofta mycket specifika och svåra att förstå för andra, till exempel val av porslin och bestick, plats att äta på, exakta tillagningsförfaranden och omständigheter kring måltiden och ätandet. Ätproblem som barn är ofta ett tidigt tecken, kanske har man redan som liten haft en överkänslighet för smakupplevelser.

Andra symtom som kan vara förknippade med neuropsykiatrisk störning är till exempel hypokondri, hälsoångest och ortorexi och dysmorfofobi. Dysmorfofobi, eller Body Dysmorphic Disorder, innebär extrema komplex och en sjuklig upptagenhet kring hur andra uppfattar ens kropp. Ofta gäller det inbillade, eller för utomstående obetydliga, utseendedefekter och man lider så mycket av sitt utseende att det kraftigt påverkar det sociala livet.

Bipolär sjukdom förekommer relativt ofta tillsammans med ADHD. Att klara livsstilsförändringar på egen hand är svårt, man måste ha mycket stöttning. Man saknar ett konsekvenstänk och förmåga att tänka abstrakt. Misslyckande med en kostförändring kan innebära ytterligare bakslag och förvärra sjukdomsbilden i stort.

– Uppdelningen i de olika diagnoserna är högst schematisk och de överlappar ofta varandra. Det finns knappast några ”rena” diagnoser, förtydligar Ola Ståhlberg.

Dietisten har en viktig roll

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder finns överallt. Vissa har under lång tid klarat sin vardag utan stora problem, dem kan man bland annat träffa på i primärvården eller i samband med att de behandlas för någon somatisk sjukdom. Tillstånden förvärras ofta i samband med stora livshändelser; att flytta hemifrån, börja jobba eller vid skilsmässa. Det är vanligt att ångest eller depression tillkommer, och kanske även droger eller alkoholmissbruk.

Som dietist bör man vara vaksam på specifika impulsiva beteenden generellt: kanske ett okontrollerat beteende och missbruksbeteende kring alkohol, spel, sex eller mat, växlande stämningsläge eller svårigheter att reglera sitt känsloliv. Specifikt kring maten kan vara att man äter på konstiga tider eller har ett extremt beteende till exempel vad gäller hur fort man äter eller i vilka mängder. Behandlingsprogrammen innebär oftast medicinering och psykoterapi och man behöver ha ett multiprofessionellt team. Kostbehandlingen måste gå hand i hand med övrig behandling för att man ska nå framgång.

– Patienten har svårt att klara misslyckanden och bakslag så det är viktigt att man har tillgång till de resurser som krävs och inte känner att man måste klara allt på egen hand, understryker Ola Ståhlberg. Var beredd på starka reaktioner när det blir motgångar och låt processen ta tid. Stress blir väldigt kontraproduktivt.

Många av dem han träffar är även fysiskt i mycket dåligt skick. De har dålig kondition och kostvanorna är ofta väldigt bristfälliga.

– Det borde finnas en dietistkonsult att tillgå vid varje psykiatrisk avdelning. Framför allt i mer komplicerade fall bör samarbete mellan psykiatrin och dietist utvecklas. Att få hjälp med att komma till rätta med exempelvis sina sömnvanor är en självklarhet – professionell hjälp med kosten borde också vara det! avslutar Ola Ståhlberg.

Publicerat i Dietistaktuellt nr 3/2016

#OnePlanetPlate – klimatsmart mat inom ramarna

Vi lever som om vi hade över fyra jordklot. För att planeten ska överleva måste vi ändra vårt sätt att äta, färdas, konsumera och ta hand om vår egen skit. Så enkelt är det. Det är hög tid att vi alla tar fram vår inre Skogsmulle.

Idag hade Världsnaturfonden, WWF, ett pressmöte om mat och klimat. Maten är en viktig faktor som i Sverige står för 25-30 procent av vår klimatpåverkan. Genom att ändra matvanorna kan vi göra stor skillnad för både klimat och miljö, och samtidigt göra något bra för hälsan – för i stora delar går hänsyn till hälsa och klimat hand i hand.

– För att minska matens klimatpåverkan måste vi jobba på alla fronter och göra flera olika typer av insatser: minska svinnet, ändra kosten och förbättra produktionen, sa Elin Röös, forskare från SLU.

Livsmedelsproduktion påverkar miljö och klimat ur flera olika perspektiv, bland annat biologisk mångfald, kemisk belastning och vattenanvändning. I Sverige är betesmarkerna och slåtterängar våra mest hotade ekosystem. Globalt är expansionen av betesmark ett stort problem. Animaliskt protein globalt sett medför antibiotikaanvändning, markbördighet, djurvälfärd, säkra och hälsosamma livsmedel, samt en rad olika sociala aspekter. Ekonomin måste underkasta sig de sociala och miljömässiga förutsättningarna, menade Elin Röös.

Mat på planetens villkor

På pressmötet lanserade WWF sitt koncept One Planet Plate och Matkalkylatorn. Bland annat finns en exempelmeny som ska visa hur man kan äta för att minska matens klimatpåverkan till en långsiktigt hållbar nivå, det innebär att minska från 2 kg CO2-ekvivalenter per måltid (lunch och middag) till 0,5, eller totalt 11 kg per vecka. Veckomenyn är näringsberäknad och uppfyller de Nordiska näringsrekommendationerna, bland annat vad gäller fettkvalitet.

– Värdena jämförs med energi- och näringsbehovet för en medelaktiv kvinna och når upp i rekommenderad mängd järn, dock är det svårt att komma till rätt nivåer av D-vitamin när man bara äter en portion fisk i veckan, berättade Camilla Sjörs som gjort beräkningarna på uppdrag av WWF. Rapsolja är den fettkälla som dominerar i matlagningen, och frukostarna innehåller en del nötter, så andelen mättat fett är låg.


Rotselleri, spetskål, puylinser och bröd – dagens lunch enligt #OnePlanetPlate.

Kött blir tillbehör eller krydda – istället för huvudingrediens.

Det är glädjande och positivt att veckomenyn inte är vegansk. Jag tror att det blir lättare för människor att ta till sig budskapet om man kan fortsätta äta det man brukar, fast ändra på proportionerna. Det finns både kött, fisk, mjölk och ost på menyn. Men det är kött en gång i veckan, och fisk en gång. Växtbaserad mat har huvudrollen. Det är mycket bönor, linser, kål och rågbröd, och fullkornsbröd eller havregrynsgröt till frukost. Och som mellanmål blir det 3 mackor med hummus, en mug-cake på bönor eller 3 koppar kaffe eller te.

Jag förvånas över hur lite frukt det är på exempelmenyn; rivet äpple, banan eller bär till frukost, men inte mer. Det borde inte vara större klimatpåverkan av ett par svenska äpplen under säsong, tänker jag, men kan ha fel. Jag är också lite fundersam på innehållet av C-vitamin eftersom största delen av grönsaker och rotfrukter i menyn är tillagade. C-vitamin förstörs ju i stor utsträckning vid uppvärmning.

Och sen kan jag som dietist inte låta bli att tänka på hur den här maten kommer att tolereras av personer med IBS. Det blir inte så mycket kvar på menyn om man behöver minska på den typen av mat som brukar ställa till det för den som har känslig mage, och det är ganska många.


Bilder från WWF.

3 of 74
1234567